ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇತರೆ

 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ  ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ  ವಿಷಯ  

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

 
ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆಇ 114 ಐಎನ್‌ವಿ 2023 05-01-2024

ಆಡಿಟ್‌ ಕಮಿಟಿ

0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 105 ಐಎನ್‌ ವಿ 2023 24-11-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ

0.68 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 101 ಐಎನ್‌ವಿ 2023 07-11-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ/ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದು

0.74 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 91 ಐಎನ್‌ವಿ 2023

12-09-2023

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕಾತಿ

0.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 59 ಟಿಎಆರ್‌ 2023 08-08-2023

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌ (CEG) ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಠೇವಣೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 28 (ಟಿ) ವೆಚ್ಚ-1-2023    01-08-2023

ಸರ್‌ಪ್ಲಸ್‌ ಫಂಡನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು-ಎನ್.ಪಿ.ಎ ದರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.75 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 28 (ಟಿ) ವೆಚ್ಚ-1-2023

01-08-2023

ಸರ್‌ಪ್ಲಸ್‌ ಫಂಡನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

0.91 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 148 ಆನಿ 2023         27-04-2023

ರಾಜ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.83  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 03 ಐಎನ್‌ವಿ 2023 13-01-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಮ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

0.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 52 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022   06-01-2023

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯಲಿರುವ 86ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನವನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 42 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022

16-11-2022

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಸುಗಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಿಂದ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ನಗದಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು.

0.31 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 50 ಐಎನ್‌ವಿ 2020 19-10-2022

ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭಾಂಶ (ಡಿವಿಡೆಂಡ್) ಅನ್ನು ಸಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.76 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 09 ಮಕಮು 2022 07-09-2022

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.08  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಟಿಟಿಸಿ 2022

05-09-2022

ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.47 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 55 (ಟಿ) ವೆಚ್ಚ-1-2022 22-08-2022

ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್‌ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 66 ಐಎನ್‌ವಿ 2022 19-08-2022

ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು

0.65 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 26 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022 19-07-2022

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಕಟಾವಣೆ ಕುರಿತು.

0.82 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 02 ಟಿಎಫ್‌ ಪಿ 2016 10-06-2022

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.

0.57 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
         
ವಿಕಾಸಂ/ಸಿ/55/2021-22    23-03-2022

ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಮಾಡಲು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಮ್ಯಾನಜ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (ಸ್ಟ್ರಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್)‌ ಇನ್‌ ಫರ್ಮೇಶನ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಡೆವಲೆಪ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಸ್ಟಡೀಸ್‌ ಪಾಪುಲೇಶನ್‌ ಸ್ಟಡೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಲಿಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್‌ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

3.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 66 ಸಿಎಎಂ 2020 12-11-2021

ಆನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ನಿಷೇಧಕಾಯ್ದೆ 2019 (ಬಡ್ಸ್‌ ಆಕ್ಟ್‌-2019) ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಇತರರ ಪಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತಾದ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ ಆಪರೇಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರೋಸಿಜರ್‌-ನ) ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು

1.77  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 84(ಟಿ)ವೆಚ್ಚ-1-2021    19-11-2021

ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್‌ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

0.76 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ 17 ಟಿಎಆರ್ 2021

11-05-2021

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ(KLLAD) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 24 ಟಿಎಆರ್‌ 2020

29-04-2021

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ/ನಿಯಮಿತ/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು HRMS ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ವೇತನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.77 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ 08 ಟಿಎಆರ್ 2020  

02-01-2021 ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಕರೆಯಲು ಆದೇಶ ಹೊಅಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.58 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 29 ಟಿಎಆರ್ 2020

19-10-2020  ಇಲಾಖಾಗಳು ಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ DBT Platform ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು 0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 235 ವೆಚ್ಚ-11-2020 29-09-2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

0.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 190 ವೆಚ್ಚ-11/2020

14-09-2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಹಾರ (ಮುಂದುವರೆದ ಆದೇಶ)

0.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 217 ವೆಚ್ಚ-11-2020 03-09-2020 

ಕೋವೀಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ತುತ್ತಾದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.63 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 76(ಟಿ)ವೆಚ್ಚ-1 2020 31-08-2020

ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ ನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

0.58  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 4(ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2020

29-08-2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ

0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 190 ವೆಚ್ಚ-11-2020 07-08-2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಿಧನರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.62 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 4 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ 2020 22-07-2020

ಕೋವಿಡ್-19‌ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳಿಂದ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಸ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.37  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 157 ವೆಚ್ಚ-11-2020

18-06-2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಹಾಯಕಿಯರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.62  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವಿಕಾಸಂ-ಸಿ-23-2019-20 15-06-2020

ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಗಳ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

3.04  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 16 ಟಿ ಎ ಆರ್ 2020 10-06-2020

ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 11 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2020  

29-05-2020

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನವನ್ನು ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 114 ವೆಚ್ಚ-11-2020 02-05-2020

ಕೋವಿಡ್-‌19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.64 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 08 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2020 04-04-2020 COVID-19, ಖಾಯಿಲೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ವೇತನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 0.14 ವೀಕ್ಷಸಿ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ -  ದಿನಾಂಕ 01-04-2020ರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : 08 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2020 03-04-2020   0.71 ವೀಕ್ಷಸಿ
ಆಇ 08 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2020 01-04-2020

COVID-19, ಖಾಯಿಲೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.30 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 24 ಟಿಎಆರ್‌ 2019 27-08-2019

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.65  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 07 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 03-02-2020

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ

0.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 03 ಸಿಎಎಂ 2019   05-06-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2004 ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು

 2.63 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 07 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019

07-11-2019

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನವನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.88 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆ.ಇ 08 ಸಿಎಎಮ್ 2018(ಪಿ) 14-06-2019 ಅನುಸೂಚಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ರೈತರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ 2018 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಪಿಎ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2.21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 01 ಟಿಸಿಇ 2019  04-05-2019 ಸರಕು ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮ-55-49(ಎ)ರಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  3.6  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 04 ಬಿಎಮ್ ಎಸ್ 2019  09-05-2019  ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಡಿಶಾಗೆ ಕೊಡುಗೆ.  0.16   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 11 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ  2019 21-08-2019 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 4.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 14 ಬಿಪಿಎ 2015 06-08-2015

ಹೊಸಸೇವಾ ವೆಚ್ಚದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ-ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

2.03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-01-2024 03:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080